Korona döneminde Kısa süreli çalışma nedir?
Bir iş yerinde, çalışma süresinin sınırlandırılarak normal iş süresinin altına indirilmesine kısa süreli çalışma (KUA) diyoruz. Kısa süreli çalışma, Korona Virüsü ile ilgili ekonomik (mevsimsel olmayan) sorunların giderilmesine yardımcı oluyor ve çalışanları şirkette tutmayı amaçlıyor. Bu süreçte işten çıkarılmaların önlenmesi gerekiyor. Kısa süreli çalışma, sosyal partnerler arasında iş ve ücret konularında yapılan hukuksal bir anlaşmaya dayanarak, normal iş saatlerinin geçici olarak azaltılmasıdır.

Bir şirkette Korona dolayısıyla kısa süreli çalışma ne zaman sunulabilir?
Kısa süreli çalışma, kapasitesi ve branşından bağımsız olarak her şirkette sunulabilir. Bu hizmeti sunmak isteyen şirket öncelikle İş ve İşçi bulma Kurumu (AMS) ile telefon veya e-posta yoluyla bağlantıya geçebilir.

Aynı anda işçi temsilcileri ile imzalanmış bir anlaşmaya varmak için şirket düzeyinde görüşmeler yapılır. İşçi temsilcisi bulunmayan şirketler  çalışanları ile bireysel anlaşmalara varmalıdır. Sosyal partnerlerin anlaşmaları hem internette eAMS hesabı üzerinden hem de e-posta yoluyla mümkündür.

Korona-kısa süreli çalışma ile ilgili yönetmelik nereden okunabilir?
Kısa süreli çalışma genellikle İş ve İşçi bulma Kurumu kanunu doğrultusunda düzenlenir (AMSG § 37b ve 37c). Korona ile ilgili özel düzenleme § AMSG kanununun 37b numaralı maddesinde bulunur. Uygulama AMS rehberliğinde gerçekleşir. Ayrıca sosyal partnerler Avusturya Sendika Birliği (ÖGB), işçi odası (AK), ticaret odası (WKÖ) ve Endüstriyel Birlik (IV) aralarında da karşılıklı anlaşmalar mevcut.

İş ve İşçi bulma Kurumu’nun (AMS) nasıl bir destek sağlıyor?
İş ve İşçi bulma Kurumundan kısa süreli çalışma ödeneği talep edebilmek için sendika ile ticaret odası arasında yazılı bir kısa süreli çalışma sözleşmesi gerekir. AMS tarafından işverene ödenen kısa süreli çalışma ödeneği ortaya çıkan dönemsel maliyetleri kısmen telafi etmeye yarar.

Korona dolayısıyla Kısa çalışma süresi ne kadar sürebilir?
Başlangıç olarak, kısa çalışma süresi üç ay olarak sınırlandırılmıştır. Gerektiğinde bu süre üç ay daha uzatılabilir.

İş saatleri ne ölçüde azaltılabilir?
Hesaba dahil tüm sürecin toplamında çalışma saatleri en fazla yüzde 90 oranında azaltılabilir. Ek olarak haftalık çalışma saatinin 0 olarak belirlendiği uzun süreçler konusunda anlaşılabilir. Bu durum oluştuğunda, ilerleyen haftalarda iş saatleri yine yükseltilerek düzenlenmelidir. Örnek olarak: 6 haftalık kısa çalışma sürecinin 5 haftası yüzde 0%, kalan bir hafta yüzde 60% çalışma süresi olarak belirlenebilir.

Çalışanların ücreti ne kadar olacak?
İş ve işçi bulma Kurumu’nun (AMS) kısa süreli çalışma ödeneği, çalışanın kısa süreli çalışmaya geçmeden önceki net ücretlerini baz alarak asgari bir geliri garanti eder. Bu asgari gelir:

* € 1.700,- brüt maaş sınırına kadar, süreçten önce kazanılan net maaşın yüzde 90’ı olarak hesaplanır.
* € 2.685,- brüt maaş sınırına kadar, süreçten önce kazanılan net maaşın yüzde 85’i olarak hesaplanır.
* € 2.686,- brüt maaş sınırı aşıldığında, süreçten önce kazanılan net maaşın yüzde 80’i olarak hesaplanır.
* € 5.370,- üzeri gelir sahipleri, bu yardımdan yararlanamaz.

Çıraklara  şimdiye kadar ödenen net maaşın kesinti olmaksızın %100 devamlılığı sağlanacaktır.

Özel ödemelerime (tatil ücreti) ne olur?
Özel ödemeler için, kısa süreli çalışma düzenlemesine geçilmeden önce kararlaştırıldığı gibi, kesintisiz ödeme geçerlidir.

Azaltılmış çalışma saatleri ile önceki normal çalışma saatleri arasındaki fark boş zaman olarak sayılıyor mu?
Prensip olarak, bu farktan oluşan zaman fazlalığı, boş zaman olarak sayılır ve calışanın istediği şekilde kullanabileceği boş vakti olarak geçerlidir.