Birleşmiş Milletler (BM) önceki gün yayınladığı raporunda 2020 yılında dünya açlık durumunda pandemi dönemiyle birlikte oldukça yaygın ve artan bir durumun ortaya çıktığına dikkati çekti.

Pandemi dünya genelinde etkisini sürdürmeye ise devam ediyor. Geçen yıl dünya nüfusunun yaklaşık onda birinin, yani yaklaşık 811 milyon insanın yetersiz beslendiğine yer verildi.Sözkonusu rakam, dünyanın 2030 yılına kadar açlığı sona erdirme taahhüdünü yerine getirmesinin muazzam bir çaba göstereceğini de gösterdi.

Ortak çalışmada beslenme kaygısı

Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı çalışmada pandemi sürecinin global etkilerine yer verildi.Bu bildiri aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ele alındı. Rapor, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık tarafından ortaklaşa yayınlandı. Daha önceki baskılar, milyonlarca kişinin, aralarında pekçoğu çocuk, gıda güvenliğinin tehlikede olduğunu dünya genelinde deklare etmişti

2010’lu yıllarda sinyal vermişti

Ne yazık ki, pandemi dünyanın dört bir yanındaki insanların yaşamlarını ve geçim kaynaklarını tehdit eden gıda sistemlerindeki zayıflıkları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Artan diplomatik ivmeye yeni umutlar bağlasalar bile, “kritik bir dönemeç” konusunda uyarılar var.Bu yıl, yaklaşan BM Gıda Sistemleri Zirvesi , Büyüme için Beslenme Zirvesi ve iklim değişikliğine ilişkin COP26 ile gıda sistemlerini dönüştürerek gıda güvenliğini ve beslenmeyi ilerletmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Daha 2010’ların ortalarında, açlık yukarı doğru sürünmeye başladı ve geri dönüşü olmayan düşüş umutlarını boşa çıkardı. Rahatsız edici bir şekilde, 2020’de açlık hem mutlak hem de orantılı olarak arttı, nüfus artışını geride bıraktı: 2019’da yüzde 8,4 olan tüm insanların yaklaşık yüzde 9,9’unun yetersiz beslendiği tahmin ediliyor.

Asya’da 418 milyon insan yetersiz besleniyor

Yetersiz beslenen insanların yarısından fazlası (418 milyon) Asya’da yaşıyor; Afrika’da üçte birinden (282 milyon) fazlası; ve Latin Amerika ve Karayipler’de daha küçük bir oran (60 milyon). Ancak açlıktaki en keskin artış, yetersiz beslenmenin tahmini prevalansının -nüfusun yüzde 21’inde- diğer tüm bölgelerin iki katından fazla olduğu Afrika’da yaşandı.Diğer ölçümlerde de 2020 yılı kasvetli geçti. Genel olarak, 2,3 milyardan fazla insan (veya küresel nüfusun yüzde 30’u) yıl boyunca yeterli gıdaya erişimden yoksundu: orta veya şiddetli gıda güvensizliğinin yaygınlığı olarak bilinen bu gösterge, önceki beş yıl kadar bir yılda sıçradı. kombine. Cinsiyet eşitsizliği derinleşti: 2020’de gıda güvensizliği olan her 10 erkeğe karşılık 11 gıda güvensizliği kadın vardı (2019’da 10,6’ydı).

3 milyar yetişkin ve çocuk sağlıksız beslenme tehdidinde

Kötü beslenme her biçimiyle devam etti ve çocuklar yüksek bir bedel ödedi: 2020’de beş yaşından küçük 149 milyonun bodur veya yaşlarına göre çok kısa olduğu tahmin ediliyor; 45 milyondan fazla – boşa harcanmış veya boylarına göre çok ince; ve yaklaşık 39 milyon – fazla kilolu. Tam üç milyar yetişkin ve çocuk, büyük ölçüde aşırı maliyetler nedeniyle sağlıklı beslenmenin dışında kaldı. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık üçte biri anemiden muzdariptir. Küresel olarak, bazı alanlarda kaydedilen ilerlemeye rağmen – örneğin daha fazla bebek sadece anne sütüyle besleniyor – dünya, 2030 yılına kadar herhangi bir beslenme göstergesi için hedeflere ulaşma yolunda değil.

Pandemi süreciyle birlikte tırmanışa geçti

Pandemi, dünyanın birçok yerinde acımasız durgunlukları tetikledi ve gıdaya erişimi tehlikeye attı. Oysa salgından önce bile açlık yayılıyordu; yetersiz beslenme konusunda ilerleme gecikti. Bu, çatışmalardan, aşırı iklim koşullarından veya diğer ekonomik gerilemelerden veya yüksek eşitsizlikle mücadeleden etkilenen ülkelerde daha da belirgindi – bunların tümü, raporun gıda güvensizliğinin başlıca itici güçleri olarak tanımlıyor ve bunlar da etkileşime giriyor.

Mevcut eğilimler üzerine, Dünya Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 2’nin (2030’a Kadar Sıfır Açlık) yaklaşık 660 milyon kişi farkla kaçırılacağını tahmin ediyor. Bu 660 milyonun yaklaşık 30 milyonu pandeminin kalıcı etkileriyle bağlantılı olabilir.

 

Time Turk