Kısa çalışma sürecinde bir çalışanın işine son verilebilir mi?
Kısa süreli çalışma süresince bir şirketin başvuruyu yaptığı sıradaki istihdam düzeyi korunmalıdır. Çalışma alanları lokal veya idari olarak farklı iş sözleşmelerine sahip ayrı birimlerde ise, bu koruma, sözkonusu birimin istihdam düzeyi için geçerlidir. İşveren tarafından gerçekleştirilen işten çıkarmalar, en erken kısa çalışma dönemi sona erdikten sonra uygulanabilir. İstihdam düzeyini korumayı imkansız kılan önemli nedenler varsa, İş ve İşçi bulma Kurumu (AMS) istisna kuralı dahilinde bu düzenlemeyi uygulamaktan vazgeçebilir.

Kişisel düzeyde iş sözleşmelerinin sonlanması her zaman mümkündür; ancak işverenin, eksilen kişinin yerini yeni işe alımlar yoluyla doldurarak istihdam düzeyini koruma mecburiyeti bulunur. Çalışanın inisiyatifiyle işten ayrılmalar ya da işçi ve işverenin anlaşmasıyla meydana gelen iş akdi sonlandırmalarında işverenin çalışan sayısını eşitleme zorunluluğu olmaz. Aynısı, iş sözleşmesinin erken feshedilmesi için gerekli nedenlerin mevcut olduğu durumlarda da geçerlidir. Tarafların anlaşmalı olarak iş sözleşmesinin sona erdirmesi durumunda, çalışana, sendika ve işçi odası veya işçi temsilcisi ile iş akdinin sonlandırılması hakkında görüşebilmesi için yeterli süre ve fırsat tanınmalıdır.

Kısa süreli çalışma aşamasından sonra işten çıkarılmaya karşı koruma var mı?
Kısa çalışma düzenlemesinde koruma dönemi, kısa çalışma süresi sona erdikten sonra 1 ay olarak belirlenecektir. Bu dönemin sonunda koruma kapsamı yalnızca kısa süreli çalışma düzenlemesine dahil olan çalışanlar için geçerlidir, şirketin tüm çalışanları için değil.

Kısa çalışma süreci içerisinde çalışan işinden istifa edebilir mi?
Çalışanlar kısa çalışma döneminde, sözleşmelerinin gerektirdiği çalışma süresi düzenlemelerini göz önünde bulundurarak her zaman istifa edebilir veya işverenle anlaşarak iş sözleşmelerinin sonlandırılması talebinde bulunabilirler. İş sözleşmesinin anlaşmalı sonlandırılması durumunda, çalışanın bu konu hakkında sendika ve işçi odası veya işçi temsilcisi ile görüşebilmesi için yeterli süre ve fırsatının olması gerektiğine dikkat edilmelidir.