Proje

Çok Dilli Bilgilendirme Platformu 2017

Çıkış Noktası
Avusturya bir göç ülkesi: Toplumun yüzde 20’si göçmen diye tabir edilen sınıfa hitap ediyor. Başkent Viyana’da ise her iki kişiden biri göçmen kanı taşıyor. Avusturya’da en yoğun göçmen toplumunu Almanlar oluştururken, Türkler ve Yugoslavlar hemen ardından geliyor. Bu sebeple ülkede yaklaşık bir milyon insan Yugoslavca ya da Türkçe konuşabiliyor.

Göçmen kökenli vatandaşların topluma uyum sağlayabilmesi ve katılım göstermesi adına Avusturya’daki yaşam hakkında bilgiler alması gerekir. Bu bilgiler hedef kitleye kendi ana dilinde sunulursa, bilgilerin efektifliği artar.

Proje
Bum Media tarafından farklı alanlarda hizmet veren kurumların desteğiyle hayata geçirilen Çok Dilli Bilgilendirme Platformu, Viyana’da yaşayan Türkiye, Alman ve Yugoslav kökenlilere kapsamlı bilgiler sunuyor. Göçmen kökenlilere anadilinde hizmet veren Bilgilendirme Platformu, bu sayede toplumda entegrasyonun ve katılımın artmasına destek oluyor.

Bilgilendirme Platformu’nun aldığı önlemler
Bu projenin çekirdeğini online platform www.info4alle.com oluşturuyor. İş, eğitim, ikamet, ekonomi, finans, aile, emlak, vb… gibi tüm toplumu ilgilendiren konularda hazırlanan bilgiler 3 dilde bu site üzerinden yayınlanıyor. Projenin ikinci adımında ise hazırlanan bu bilgiler toplanarak Gazete Bum (Türkçe) ve BUM Magazin’de (Yugoslavca) ‚service‘ bölümü altında yazı dizisi haline getiriliyor.