Proje

Türkiye ve Yugoslavya kökenli insanlar Almanlar’dan sonra Avusturya’daki en büyük göçmen grubunu oluşturuyor. Info4alle projesi ile Avusturya’da Türkçe ya da Boşnakça/Hırvatça/Sırpça dillerini konuşan yaklaşık bir milyon* kişiyi hedefliyor; onların ve diğer vatandaşlarımızın sağlığını korumak istiyoruz. Bu proje kapsamında, yukarıda belirtilen dillerden birini anadili olarak konuşan kişilerin sağlık üzerine bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Info4alle Viyanalı bir şirket olan Alpha Plus tarafından hayata geçirilmiştir ve SPÖ tarafından desteklenmektedir.