Avusturya Entegrasyon Fonu (ÖIF), „Kadına şiddete hayır“temalı yeni bilgilendirme kitapçığı ile bu konuyla günlük hayatında karşılaşan sağlık ve sosyal sektör çalışanlarını destekliyor. Kitapçığın odak noktası; etkilenenlerle başa çıkma, önleyici tedbirler ve konuyla ilgili farkındalık yaratma üzerine. Avusturya Kızılhaçı (ÖRK) ve Kadın ve Erkek Sağlığı Enstitüsü FEM Süd işbirliğinde geliştirilen kitapçığın kızlara ve kadınlara şiddetle mücadelede önemli bir bilgi kaynağı ve itici güç olması hedefleniyor.

Kitapçık, kadınlara ve kız çocuklarına karşı kullanılan şiddetin ana formlarını ve etkilerini anlatıyor ve ayrıca önleme ve bilinçlendirme olanakları hakkında bilgi sağlıyor. Sağlık ve sosyal sektör çalışanları mevcut hukuki durum hakkında bilgilendirilmeli ve şiddet gören kadınların harekete geçirilmesi için onlara önerilerde bulunmalıdır. Odak noktası, geleneksel ve sözde namus-kültürel şiddet biçimlerinin yanı sıra zorla evlendirme, insan ve kadın ticareti, kadın sünneti, ırk kaynaklı şiddet ve kaçış sırasında yaşanan şiddet deneyimleridir. Bilgi kitapçığı şu link üzerinden indirilebilir: www.integrationsfonds.at/mediathek

ÖIF’nin kadınlara yardımları
Avusturya Entegrasyon Fonu’nun ağırlık verdiği ana çalışma alanlarından birisi de, göçmen kökenli kadınlara el uzatmaktır: Göçmenler kurs ve seminerlerde kendi kararlarına göre bağımsız bir şekilde yaşamaları için Avusturya’daki hakları ve fırsatları hakkında bilgilendirilir. Buna ek olarak, Avusturya’daki ÖIF entegrasyon merkezleri, göçmen kökenli kızların ve kadınların desteklenmesi, işgücü piyasasına uyumu sağlanması ve entegrasyon alanındaki çalışanlar için danışmanlık hizmeti ve bilgilendirme etkinlikleri sunmaktadır.

ÖIF kadınların güçlendirilmesi ve desteklenmesi adına konuzla ilgili 19 projeye 2 milyon avroluk bir yardım sağladı.ÖIF’nin kadınlar sunduğu yardım fırsatları hakkında detaylı bilgi almak için: www.integrationsfonds.at/frauen