Korona krizi nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda olan şirketler kanunen kira indirimi talebinde bulunabilirler. Kiralarını normal ücretten ödemeye devam eden şirketler bu haktan faydalanamıyor.

Eğer işyeri salgın nedeniyle kapalı kalmak zorunda ise ABGB’nin 1104. maddesine göre, kira faiz yükümlülüğü tamamen veya kısmen devreye girebilir. Kafe gibi tamamen kullanılamaz durumda olan işyerlerinin kiracıya herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü bulunmuyor.

Ödenecek kira miktarına mahkeme karar veriyor
İş yerinin bazı bölümlerinin malları depolamak gibi belirli amaçlar için kullanılabilir kalması durumunda ise kiranın belirli bir kısmı ödenmek zorunda. Ancak, kullanılabilir depolama alanı satış bölümüne göre hem çok daha küçük olacağı hem de daha az gelir getireceği için ödenecek miktar çok daha az olacak. Bu miktarın tam olarak ne kadar olacağına ise mahkeme karar veriyor.