Projekat

Velika višejezička informaciona ofanziva 2017.

Polazna situacija
Austrija je zemlja imigranata u kojoj više od 20% stanovnika ima takozvano doseljeničko porijeklo/Migrationshintergrund. U glavnom gradu Austrije čak je polovina stanovništva stranog porijekla. Doseljenici s područja nekadašnje Jugoslavije i iz Turske poslije Nijemaca predstavljaju najbrojniju grupu migranata. Preko milion ljudi u Austriji govori srpskohrvatski ili turski.

Za podsticanje integracije i participacije doseljenika u društvu neophodno je da dobijaju informacije o životu u Austriji. One će biti efikasnije ukoliko se pripreme na maternjem jeziku i u paketu.

Projekt
Velika višejezička informaciona ofanziva 2017. predstavlja servisnu uslugu Bum Media GmbH  u saradnji s partnerima iz brojnih oblasti i nudi obuhvatne i centralizovane informacije za ljude u Austriji i u Beču: na njemačkom, srpskohrvatskom i turskom jeziku.

Informaciona ofanziva ima za cilj da ljude informiše na njihovim maternjim jezicima, jer je obaviještenost osnovni preduslov za uspješnu integraciju i participaciju u austrijskom društvu.

Mjere u okviru informacione ofanzive
Srž predstavlja online platforma www.info4alle.at, koja na više jezika informiše o najvažnijim temama iz različitih područja života. Nude se informacije iz sljedećih oblasti: obrazovanje, zapošljavanje i rad, pravo boravka, nostrifikacije, osnivanje firmi, subvencije, nezaposlenost, stanovanje, finansije, komunalne vijesti, porodica, savjetovališta itd.

Radi proširivanja kruga korisnika, drugi korak predstavlja objavljivanje dijelova sadržaja informacione ofanzive u štampanim medijima BUM Magazin (srpskohrvatski) i Gazete BUM (turski) u obliku servisnog specijala. Online platforma će se dodatno reklamirati putem oglasa u medijima partnera, plakata i flajera. Svi sadržaji stoje besplatno na raspolaganju i drugim medijima..

 

Ciljevi informacione ofanzive

1Integracija kroz informacije
Ideja o ovoj ofanzivi nastala je zbog nužnosti posredovanja informacija. Dobro upakovane i jasne informacije ljudima doseljeničkog porijekla pomažu da se bolje uklope u društvo u kojem žive. Stavljanjem na raspolaganje informacija na različitim maternjim jezicima mi doprinosimo integracionom radu koji je u skladu s potrebama ciljnih grupa.

2Centralizacija informacija
Ciljne grupe obavještavamo direktnije i efikasnije tako što im informacije nudimo na centralizovani način. Korisnici s druge strane profitiraju na osnovu preglednosti i razumljivosti obavještenja na svom maternjem jeziku. Na taj način im treba biti olakšana orijentacija u svakodnevici.