ALPHA plus

Već više od 15 godina bečka agencija ALPHA plus je na tri najvažnija maternja jezika Austrije stvorila veliku komunikacijsku mrežu koja se prostire preko više kanala. Za partnere koji korisnike žele osloviti na njihovim maternjim jezicima nudimo perfektne mogućnosti: tri štampana magazina (njemački, bosanski/hrvatski/srpski, turski), „Bečku sedmicu integracije/Wiener Integrationswoche“, konkurs za najuspješnije osobe i projekte u oblasti integracije pod nazivom „MigAward“, Integrationskongress, Integrationsgipfel i DIVÖRSITY – Dane diverziteta u privredi.

Više informacija o našim projektima na: www.alphaplus.at