Bum Media

Tokom već skoro 10 godina Bum Media GmbH je na tri najvažnija maternja jezika Austrije stvorila veliku komunikacijsku mrežu koja se prostire preko više kanala. Za partnere koji korisnike žele osloviti na njihovim maternjim jezicima BUM MEDIA nudi perfektne mogućnosti: tri štampana magazina (njemački, srpskohrvatski, turski), „Bečku sedmicu integracije/Wiener Integrationswoche“, konkurs za najuspješnije osobe i projekte u oblasti integracije pod nazivom „MigAward“, ÖMPA – trojezičku informativnu agenciju, višejezičke emisije, events i osam online portala. Više informacija na: bummedia.at