Austrijska vlada je donijela odluku o zatvaranju škola počev od 16. marta 2020. godine kako bi se spriječilo širenje epidemije Codiv-19. Beč je na gradskom serveru stavio na raspolaganje zbirku besplatnih digitalnih udžbenika i ostalih alata za učenje od kuće.

Bečkim đacima je obezbijeđen materijal za nastavu na daljinu. Na nastavničkoj mreži „Lehrerweb“ nalaze se dokumenti i besplatni digitalni alati raspoređeni po predmetima. Na raspolaganju je online platforma preko koje nastavnici i đaci mogu da razmjenjuju informacije i datoteke.

Neki od savjeta platforme za učenje na daljinu glase – nakon što se definiše kada i kako će se vršiti komunikacija, svim đacima treba da se obezbijedi pristup platformi. Prethodno provjerite da li svi mogu da primaju poruke da bi se dogovorila pravila rada. Profesori mogu da sastave projektnu mapu sa zadacima na internetu kao i onima koji mogu da se završe bez korištenja interneta. Odjeljenja mogu da se podijele u više timova i imaju online susrete.

Mlađi učenici mogu da vode video ili foto-dnevnik svojih aktivnosti za vrijeme dok su kod kuće. Unaprijed usaglašenim kanalima, a putem mobilnih telefona, mogu da se šalju kratki klipovi i tutorijali. Takođe, bilo bi dobro da se odredi lektira tj. program čitanja sa djecom i da im se rasporede zadaci. Ne zaboravite da obavijestite djecu o tome šta se od njih očekuje.

Pregled besplatnih izvora na gradskom serveru je sortiran po predmetima. Za zajednički rad učenika mogu da se koriste aplikacije Outlook, Teams ili OneNote Class Notebook iz softvera Office 365. Kao alternativa može da se koristi Skype. Na platformama kao što je quizlet, learningapps.org ili learningsnacks.de mogu da se objavljuju vježbe i nastavne jedinice za samostalan rad.

Na raspolaganju je softver „Zoom“ – za držanje seminara uživo uz mogućnost besplatne online nastave ako nije duža od 40 minuta, „Padlet“ – virtuelni zid za pinovanje na kome se mogu linkovati digitalni udžbenici, „WeTransfer.com“ za slanje velikih datoteka, „WiBS Cloud“ – virtuelna memorija u kojoj možete da sačuvate velike količine podataka, „jitsi.org“ – alatka za online komunikaciju, kojoj može da se pristupi sa svih uređaja koji imaju internet, bez potrebe za skidanjem aplikacije.

Više informacija možete naći na:

lehrerweb.wien

https://schoolfox.com/ – aplikacija „SchulFox“ preko koje su se povezali roditelji, nastavnici i đaci pomaže da se porodični život bolje organizuje i objedinjuje svu komunikaciju na jednom mestu

https://www.virtuelle-ph.at/corona/ – paket za podršku učenju od kuće nudi uputstva i savete o nastavi na daljinu

Izvor: Eurocomm-PR