Obavezna vakcinacija u Austriji važiće za sve građane prijavljene u zemlji, nebitno od državljanstva, ali neće važiti za strane diplomate.

U Zakonu o obaveznoj vakcinaciji, koji je velikom većinom usvojio austrijski parlament, a treba još da potpiše predsjednik Austrije Alexander van der Bellen, diplomate se ne navode među izuzetke od obaveze.

Međutim centralni registar građana njih ne obuhvata, zbog čega i novi zakon ne može da se primijeni na diplomate.

Ono čega moraju da se pridržavaju jesu važeće epidemiološke mjere, kao što su obaveza nošenja maski ili “2G” pravilo.

Obavezna vakcinacija, prema usvojenom zakonu, važi za sve osobe koje imaju prijavu boravka u Austriji, a diplomate su nosioci legitimacije koja je izuzeta od obaveze prijave.

Ukoliko se diplomate dobrovoljno prijave na osnovu Zakon o prijavi boravka u Austriji potpadaju pod novi zakon.

Na drugoj strani austrijske diplomate, koje se upućuju na službu u inostranstvo moraju, prema važećem pravilu, biti vakcinisane.

To važi i za vojnike austrijske armije, koji se upućuju u mirovne misije u inostranstvo.

Ministarstvo spoljnih poslova Austrije trenutno vrši pripremu kako bi se obaveza vakcinacije primijenila i na diplomate koji već službuju u inostranstvu.