Birçok çalışan karantina sebebiyle maaş kesintisiyle karşı karşıya. İşletmelerin böyle bir hakkı var mı?

Maaşlı Çalışanlar Kanunu ve Avusturya Genel Medeni Kanunu uyarınca işçiler, şahıslarını ilgilendiren önemli ve kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı kısa bir süre için çalışamazlarsa ücret ödemelerinin devamını talep edebilirler. Karantina ve bu durumdan kaynaklanan çalışmaya gerçekten engel olan nendenler gibi kamu zorunluluklar da buna dahildir.

Zararı devlet karşılıyor
Epidemi yasası uyarınca karantinaya alındıkları için çalışamayan işçiler, karantina süreci boyunca bu durumdan doğan kazanç kaybının Avusturya devleti tarafından telafi edilmesini talep edebilirler.

İşveren ödeme yapmak zorunda
İşveren işçiye ücret ödemeye devam etmek zorundadır. Avusturya devleti işverene ödenmiş olan ücreti telafi etmekle yükümlüdür. İşveren karantinanın kaldırılmasından sonra altı hafta içinde karantinanın konulduğu alandan sorumlu ilçe idare makamından ödemiş olduğu ücreti ve yasal sosyal sigortalarında kendisine düşen işveren payını devlet tarafından geri ödenmesini talep edebilir.