Hesaba dahil tüm sürecin toplamında çalışma saatleri en fazla yüzde 90 oranında azaltılabilir. Ek olarak haftalık çalışma saatinin 0 olarak belirlendiği uzun süreçler konusunda anlaşılabilir. Bu durum oluştuğunda, ilerleyen haftalarda iş saatleri yine yükseltilerek düzenlenmelidir.

Örnek olarak: 6 haftalık kısa çalışma sürecinin 5 haftası yüzde 0%, kalan bir hafta yüzde 60% çalışma süresi olarak belirlenebilir. Başlangıç olarak, kısa çalışma süresi üç ay olarak sınırlandırılmıştır. Gerektiğinde bu süre üç ay daha uzatılabilir.

Hesaplamalar bu şekilde yapılacak
İş ve işçi bulma Kurumu’nun (AMS) kısa süreli çalışma ödeneği, çalışanın kısa süreli çalışmaya geçmeden önceki net ücretlerini baz alarak asgari bir geliri garanti eder. Bu asgari gelir:

€ 1.700,- brüt maaş sınırına kadar, süreçten önce kazanılan net maaşın yüzde 90’ı olarak hesaplanır.

€ 2.685,- brüt maaş sınırına kadar, süreçten önce kazanılan net maaşın yüzde 85’i olarak hesaplanır.

€ 2.686,- brüt maaş sınırı aşıldığında, süreçten önce kazanılan net maaşın yüzde 80’i olarak hesaplanır.

€ 5.370,- üzeri gelir sahipleri, bu yardımdan yararlanamaz.

Çıraklara  şimdiye kadar ödenen net maaşın kesinti olmaksızın %100 devamlılığı sağlanacaktır.

Özel ödemeler için, kısa süreli çalışma düzenlemesine geçilmeden önce kararlaştırıldığı gibi, kesintisiz ödeme geçerlidir. Prensip olarak, bu farktan oluşan zaman fazlalığı, boş zaman olarak sayılır ve calışanın istediği şekilde kullanabileceği boş vakti olarak geçerlidir.