Izmjene „korona zakona“ u Austriji otvaraju mogućnost za uvođenje posebnih prava za vakcinisane. Dokument, koji se nalazi pred poslanicima, po prvi put sadrži prava za vakcinisane osobe, čime se stvara i pravna osnova za uvođenje “Zelenog pasoša”, kao dokumenta za dokaz o imunizaciji.

Odgovarajući pasus predviđa da vakcinacija može da oslobodi od obaveze testiranja pred korištenje određenih usluga. Tako vakcinisani, testirani i izliječeni ubuduće mogu, uredbom, biti izjednačeni u pravima, čim za to budu postojale osigurane naučne činjenice. Vakcinisani bi time mogli biti oslobođeni od ograničenja pristupu određenim mjestima.

Izmjena zakona sadrži i promjene, kao što je da se manifestacijom smatra okupljanje od četiri lica, uz do šestoro maloljetne djece.

Ovo pravilo biće dio Zakona o covid mjerama, a ne više Zakona o epidemiji, tako da je važenje ograničeno i isključivo vezano za pandemiju koronavirusa.

Uvode se promjene i po pitanju izlaska iz kuće, jer se izmjenama omogućava noćna zabrana kretanja čim postaje nemoguće utvrđivanje kontakata i dođe do nekontrolisanog širenja virusa. Time se želi spriječiti kolaps zdravstvenih ustanova. Opozicija je nezadovoljna izmjenama zakona, jer smatra da one donose obavezu vakcinisanja i testiranja, prenose Vesti online.