Britanska istraživačka grupa EIU (Economist Intelligence Unit) smjestila je Austriju na drugo mjesto, odmah iza Novog Zelanda, na ljestivci kvaliteta odgovora na pandemiju SARS-CoV-2.

Pri rangiranju zemalja OECD-a (Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj) vodilo se računa o broju testiranja, smrti vezane za koronu i održavanje zdravstvene njege u slučajevima koji nemaju veze s koronom.

Pored Austrije i Novog Zelanda, EIU je objavio da su dobre odgovore imali i Australija, Danska, Njemačka, Island, Izrael i Norveška.

Iznenađujuće, SAD je ispred Južne Koreje i Japana, dok su Belgija i Velika Britanija na samom dnu.

Relativno dobar odgovor Čilea na pandemiju dokaz je da relativno siromašnije zemlje mogu bolje reagovati na izazove pandemije u odnosu na bogatije države.