Važi li model skraćenog radnog vremena i za učenike u privredi?
Da, i oni ga mogu koristiti, ali za njih važi i dalje puna učenička plata.

Da li model važi i za osobe koje su prethodno zaposlene na skraćeno radno vrijeme?
Da, ali se kod njih mora prethodno skraćeno radno vrijeme smanjiti u odgovarajućoj mjeri.

Smiju li se tokom skraćenog radnog vremena ostvariti prekovremeni sati?
U sporazumu između socijalnih partnera se može ugovoriti da se smiju ostvarivati i prekovremeni radni sati. Moraju se navesti sektori u firmi u kojima su dozvoljeni. Ako se ostvare, prekovremeni radni sati se odbijaju od slobodnih sati predviđenih u mjesecu za obračun.

Šta se dešava ako zaposleni oboli tokom trajanja skraćenog radnog vremena?
Poslodavac i dalje mora plaćati bolovanje oboljeloj zaposlenoj osobi kao da radi. Dakle u poređenju s kolegama koji ostaju u modelu skraćenog radnog vremena, na bolovanju se ne dobija manje novca. To, naravno, važi samo onoliko dugo koliko poslodavac ima obavezu plaćati pun iznos za bolovanje.

Može li se za vrijeme skraćenog radnog vremena uzeti odmor?
Naravno. Većina sporazuma o skraćenom radnom vremenu predviđa da se naknada tokom odmora isplaćuje kao da se radi normalno. Nije dozvoljeno odmor koristiti baš u dane kada se u preduzeću radi, a u dane kada se ne radi ostajati kod kuće. Nije, dakle, moguće da neko uzme npr. 3 dana odmora, a da ostane cijelu sedmicu slobodan.

Šta se dešava ako poslodavac tokom skraćenog radnog vremena postane insolventan?
U tom slučaju se skraćeno radno vrijeme okončava.