Ukoliko imate vlastitu firmu, pročitajte odgovore na najvažnija pitanja koja se tiču preduzetnika u vremenima korona-krize.

Imam li, kao privatni preduzetnik, pravo na pomoć za nezaposlene (Arbeitslosengeld), ako sam prije svoje samostalne djelatnosti bio zaposlen u nekoj firmi?
Preduzetnici koji su već prije 1.1.2009. bili samostalni, na neograničeno vrijeme zadržavaju pravo na pomoć za nezaposlene koje su stekli na osnovu prethodnog radnog odnosa u nekoj firmi. To važi i za preduzetnike koji su prije 1.1.2009. započeli sa samostalnom djelatnošću, ako su prije nje najmanje pet godina bili zaposleni u nekom preduzeću. Preduslov za primanje pomoći za nezaposlene je da se samostalna djelatnost „zaledi“ (Ruhendmeldung des Gewerbes), što se obavlja preko Privredne komore (WKO) i da se odjavi sa Zavoda za osiguranje samostalnih preduzetnika (Abmeldung von der SVS). Njihovo obavezno osiguranje (Pflichtversicherung) prestaje posljednjeg dana onog mjeseca u kojem svoju djelatnost „privremeno odjavljuju“ kod Privredne komore (Ruhendmeldung des Gewerbes)  ili je „vraćaju“ organu nadležnom za prijave samostalnih djelatnosti (Gewerbebehörde).

Kako mogu smanjiti svoje doprinose?
Smanjivanje privremene osnovice za obračun doprinosa (Beitragsgrundlage) omogućava snižavanje doprinosa za socijalno osiguranje, ukoliko su tekući prihodi niži nego što su bili u trećoj godini kada se računa unazad. Snižavanje privremene osnovice za obračun generalno je moguće do maksimalno važeće najniže osnovice (Mindestbeitragsgrundlage). Dakle, ako nečija privremena osnovica već odgovara toj najnižoj mogućoj, daljnje snižavanje doprinosa u načelu nije moguće. Nalog za snižavanje osnovice za obračun doprinosa za socijalno osiguranje može se podnijeti slanjem popunjenog online formulara: https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.843257&portal=svsportal&viewmode=content

Moja firma je smještena u unajmljenom poslovnom lokalu, koji moram držati zatvoren zbog naredbi vlasti. Smijem li dobiti smanjenje kirije zbog tog ograničenja?
Ograničenja koja izriču vlasti zbog koronavirusa predstavljaju „izvanredni slučaj“ koji je protivan urednom korištenju. U skladu s važećim propisima (posebno §§ 1096, 1104, 1105 ABGB) i sadašnjim mjerama Vlade vjerovatno je moguće da se pravno „progura“ smanjivanje kirije, odnosno potpuno izostajanje njenog plaćanja tokom trajanja mjera.

Treba, međutim, imati na umu da ova zakonska regulativa ne spada u one koje se moraju nužno primjenjivati i da se može promijeniti ugovorom. Zato se u svakom pojedinačnom slučaju mora provjeriti da li i u kolikoj mjeri se u određenom ugovoru o predmetu iznajmljivanja odstupilo od zakonskog modela. Dalje se mora sačekati odluka nezavisnih sudova je li gore navedeno shvatanje pravnih odnosa ispravno. Trenutno nije poznato u kojoj će mjeri zakonodavac (država) uvesti daljnje vremenski ograničene mjere.