Grip ile sürekli yapılmayı denenen karşılaştırma artık uygun değildir. Korona virüsü, influenza virüsünden önemli ölçüde daha bulaşıcıdır, ölüm oranı birkaç kat daha yüksektir ve hastalığın seyri farklı ilerler.

Son istatistik sonuçlarına göre, hastalanan kişilerin yüzde 50 ila 75i farkedilir semptomlar göstermez fakat yüksek oranda bulaşıcıdırlar. Ayrıntılı olarak: Çocukların en az yüzde 16’sı en ufak bir hastalık belirtisi göstermeksizin ağır hasta olan kişiler kadar bulaşıcı olurlar. Hastalık belirtisi göstermeyen erişkinlerin istisnasız hepsinin boğaz bölgelerindeki virüs sayısının oranı, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi açık semptomları bulunan hastalardaki virüs sayısı ile eşittir.

Ölüm oranı yaşlılarda daha yüksek
Bildirilmeyen enfekte insan sayısı dikkate alınarak ölüm oranını ile ilgili yeni veriler mevcut. Bu verilere göre yaş grupları arasında önemli farklılıklar gösteren ortalama ölüm oranı, yüzde 1,4 olarak biliniyor (grip: 0,1%). 40 yaş altı için yüzde 0,2 olan oran, 40-49 yaş aralığında 0,4%, 50-59 yaş aralığında 1,3%, 60-69 yaş aralığında yüzde 3,6 ve 70 yaş üzeri hastalar için daha da yüksek olarak belirleniyor. „Bu, 60 yaş üstü kişilerin ölme riskinin beş kat daha yüksek olduğunu gösterir.“, diyor Bernd Lamprecht, Linz Kepler Üniversite Hastanesi Göğüs hastalıkları Kliniğinin başkanı.

Korona daha uzun süre bulaşıcı
Covid-19 hastalıklarının ortalama yüzde 80’i hafif bir seyir izliyor. Kalan yüzde 20 oranında ağır geçen hastalıkların yüzde 4 ila 5’inin sonuçları kritik veya hayati tehlike oluşturuyor. Korona Virüsünün daha yüksek oranda bulaşıcı olması, 2 ila 14 gün arasında farklılık gösteren uzun kuluçka dönemine bağlı. Bir gün içerisinde bulaşarak hastayı en az 1-2 hafta devre dışı bırakarak başkalarına bulaştırmasını engelleyen gribal enfeksiyondan farklı olarak, Korona Virüsü ile enfekte olmuş kişilerin, enfeksiyonu başkalarına bulaştırabilmek için çok daha fazla zamanı olur. Buna göre bir Korona hastası, 7 gün boyunca yüksek sayıda virüs salgılayan bir grip hastasından yaklaşık 3 hafta daha uzun süre bulaşıcıdır.

En az insanların yarısına bulaşması bekleniyor
Tüm bu sayılar ve yaklaşık yüzde 10’un biraz altında olan aşılama oranı, her yıl grip salgınına yakalanan nüfusun yüzde 5 ila 20’sine denk gelen 1000 ila 1500 arasında ölüm vakasının meydana gelmesi ile açıklanabilir. Korona Virüsünün, tüm insanların yüzde 50 ila 70’ine bulaşacağı öngörülüyor.