Duruma bağlı. Sınavların yapılması için sınıf seviyesine bağlı olarak genellikle yalnıca belirli bir aralık vardır.

Prensip olarak bir telafi etme durumu hedefleniyor. Kısıtlayıcı etken: „Sınavlar aynı dönem içerisinde tekrarlanamayacak olursa, telafi edilme zorunluluğu bulunmaz.“ diye yazıyor müfredatta. Sonuç olarak eğitime ne kadar ara verildiğine bağlı olarak değişecek.

Okulların öğrenci ve velilerle iletişim kurma stili
İlköğretim okullarında her şeyden önce bilgi akışı bildirim defteri sayesinde, sınıf veli temsilcilerinin e-posta trafikleri veya okulun anasayfası aracılığıyla sağlanıyor. Orta ve yüksekokullarda WebUntis gibi, üzerinden öğrencilerin ve sınıfların ev ödevlerine erişebilecekleri ek platformlar var. Aynı zamanda eduflow, schoolfox veya schoolupdate gibi elektronik bildirim defterlerinin kullanılması da mümkün. Ebeveynler ve öğrenciler kendi aralarında çoğunlukla WhatsApp üzerinden iletişim kuruyorlar – gerektiğinde okullar da artık bunu kullanabilirler.