Bir iş insanı olarak, serbest meslek öncesi çalışmışlığım varsa, işsizlik maaşı alma hakkına sahip miyim?
1.1.2009 tarihinden önce serbest meslek sahibi olan iş insanları, daha önceki çalışmışlıklarından dolayı işsizlik maaşı alma hakkına zaman sınırlaması olmadan sahiptirler. Bu hak, 1.1.2009 tarihinden sonra serbest mesleğe başlamanın öncesinde en az 5 yıl boyunca çalışmışlığı bulunan iş insanları için de geçerlidir. İşsizlik maaşı talebinde bulunmanın ön kuralı, işyerinin ticaret odası tarafından belgelenerek çalışmıyor konumda olması ve özel serbest meslek sigortasından (SVS) çıkış yapılmış olunmasıdır. Zorunlu sigortanız, işletme ruhsatının durdurulduğunun ticaret odasına bildirilmesiyle sona erer.

Serbest Meslek Sigorta (SVS) katkı payı ödemelerimin miktarını nasıl azaltabilirim?
Eğer mevcut gelirler üç yıl öncesinin gelirlerinden daha düşükse, ödenen primler geçici katkı primlerinin yeniden hesaplanması dahilinde düşürülebilir. Geçici katkı primlerinin düşürülmesi genel olarak asgari prim baz alınarak hesaplanır. Hali hazırda ödenen prim zaten asgari prim düzeyine tekabül ediyorsa, daha fazla indirilmesi mümkün olmaz. Mevcut katkı payının düşürülmesini aşağıdaki form aracılığıyla talep edebilirsiniz:
https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.843257&portal=svsportal&viewmode=content

Şirketimi kiralık bir lokasyonda işletiyorum. Resmi gereklilikler nedeniyle iş yerimi kapalı tutmam gerekiyor. Bu sınırlama nedeniyle kirayı düşürebilme imkanım var mı?
Korona Virüs nedeniyle getirilen resmi sınırlandırmalar, şirketin kullanım amacını engelleyen bir „olağanüstü tesadüf“ teşkil edebilir. Yasal olarak kararlaştırılmış düzenlemeler dahilinde (öz. §§ 1096, 1104, 1105 ABGB) hükümet tarafından uygulanan güncel kısıtlamalar dolayısıyla büyük olasılıkla kiranın düşürülmesi veya istisnai durumlarda kısıtlama süresi boyunca kira muafiyeti elde edilebilir.

Ancak yasal düzenlemelerin zorunlu olmadığı ve sözleşmelere bağlı olarak değiştirilebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, her durumda, mevcut sözleşmede yasal modelden bir sapma olup olmadığı ve ne ölçüde olduğu tespit edilmelidir. Ayrıca bağımsız mahkemelerin yukarıdaki yasal görüşlere uyup uymayacaklarını bekleyip görmek gerekecek. Yasama organlarının alacağı geçici önlemlerin devamında nelerin olduğu da henüz bilinmiyor.