Koronavirüsü tedbirleri sebebiyle ailelerin kafasındaki en büyük soru işareti okulların durumu.

İlköğretimlerde, Lise alt öğretimlerde (AHS), Yeni ortaokullarda (NMS) ve öğrenme yavaşlığı bulunan öğrenci (Sonderschule) okullarında eğitim hizmeti sunuluyor. Bundan faydalanma kararı ailelere ait. Yüksek Liselerde, meslek orta ve meslek yüksek okullarında (BMHS), politeknik okullarda ve meslek/sanat okullarında yalnızca öğrencisiz bir ortam sözkonusu. Okul kütüphaneleri kapatılıyor.