Bir iş yerinde, çalışma süresinin sınırlandırılarak normal iş süresinin altına indirilmesine kısa süreli çalışma (KUA) diyoruz. Kısa süreli çalışma, Korona Virüsü ile ilgili ekonomik (mevsimsel olmayan) sorunların giderilmesine yardımcı oluyor ve çalışanları şirkette tutmayı amaçlıyor. Bu süreçte işten çıkarılmaların önlenmesi gerekiyor. Kısa süreli çalışma, sosyal partnerler arasında iş ve ücret konularında yapılan hukuksal bir anlaşmaya dayanarak, normal iş saatlerinin geçici olarak azaltılmasıdır.

Kısa süreli çalışma, kapasitesi ve branşından bağımsız olarak her şirkette sunulabilir. Bu hizmeti sunmak isteyen şirket öncelikle İş ve İşçi bulma Kurumu (AMS) ile telefon veya e-posta yoluyla bağlantıya geçebilir. Aynı anda işçi temsilcileri ile imzalanmış bir anlaşmaya varmak için şirket düzeyinde görüşmeler yapılır. İşçi temsilcisi bulunmayan şirketler  çalışanları ile bireysel anlaşmalara varmalıdır. Sosyal partnerlerin anlaşmaları hem internette eAMS hesabı üzerinden hem de e-posta yoluyla mümkündür.

Yönetmelikler AMS kanunu doğrultusunda düzenlendi
Kısa süreli çalışma genellikle İş ve İşçi bulma Kurumu kanunu doğrultusunda düzenlenir (AMSG § 37b ve 37c). Korona ile ilgili özel düzenleme § AMSG kanununun 37b numaralı maddesinde bulunur. Uygulama AMS rehberliğinde gerçekleşir. Ayrıca sosyal partnerler Avusturya Sendika Birliği (ÖGB), işçi odası (AK), ticaret odası (WKÖ) ve Endüstriyel Birlik (IV) aralarında da karşılıklı anlaşmalar mevcut.

KUA’dan faydalanmak için sözleşmeli olmak gerekiyor
İş ve İşçi bulma Kurumundan kısa süreli çalışma ödeneği talep edebilmek için sendika ile ticaret odası arasında yazılı bir kısa süreli çalışma sözleşmesi gerekir. AMS tarafından işverene ödenen kısa süreli çalışma ödeneği ortaya çıkan dönemsel maliyetleri kısmen telafi etmeye yarar.