Viyanalı olabilmek, Viyanalı olmak

Viyanalılar’ın neredeyse yarısının kökeni yurtdışından gelmektedir, diğer bir deyişle, insanlar ya kendileri buraya göç ettiler ya da ebeveynlerden biri Avusturya’da doğmamıştır. Vatandaşların üçte biri başka bir ülkede doğmuştur, Viyana’da yaşayan halkının yaklaşık dörtte biri başka bir vatandaşlığa sahiptir.
Nüfus sayımına göre 2014 yılında başkent Viyana’da 49 ülkeden (doğduğu ülke veya vatandaşlık) en azından 1.000 insan yaşamaktadır. Avusturya’ya gelen en büyük gruplar sırasıyla Sırbistan, Türkiye, Almanya, Polonya ve Bosna Hersek’te vardır.

MA 17 – Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi:
Entegrasyon bir süreçtir. Bu süreç hem göç alan toplum hem de göçmenler için ödevleri yerine getirmek ve çaba harcamakla bağlantılıdır. Eşit hakları ve fırsat eşitliğini amaçlar. Bu süreçte saygı ve karşılıklı kabul kaçınılmazdır.

Günümüzde Viyana kendini çeşitliliğini simgesi olarak görmektedir ve bu doğrultuda uyum ve çeşitlilik politikaları ileriye dönük ve yapıcı bir yaklaşımı benimsemektedir. Viyana Belediyesi’nin uyum ve çeşitlilik yaklaşımında şu ilkeler hedeflenmektedir:

  • Ortak bir geleceği tasarlamaktadır
  • Bütün topluma yöneliktir
  • Eşitliliği ve eşit hakları savunmaktadır
  • Grupların ihtiyaçları göz ardı etmeden birey odaklıdır
  • Fırsatlara ve insanın güçlü yanlarına yoğunlaşmaktadır
  • Güçlendirici, teşvik edici, talep edici ve katılımcıdır

ayrıntılı bilgiler https://www.wien.gv.at/tr/birarada/entegrasyon/

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Cevap bırakın