Projelerin, Önlemlerin ve Girişimlerin Teşviklenmesi

MA 17 – Entegrasyon ve Çeşitlilik Dairesi (Almanca) Viyana’da entegrasyona katkıda bulunan proje, önlem ve girişimleri desteklemektedir. Küçük projeler kapsamında belirlenen yıl içerisinde 5000 Avro’ya kadar ve büyük projelere 5000 Avro’dan itibaren başlayan teşvikler vermektedir.

Başvurularla ilgili olarak MA 17’de bir dizi çalışma yapılır. Projeler için yapısal, içeriksel ve mali ölçütler dikkate alınarak bir dizi incelemede bulunulur. Ardından Viyana Belediye Meclisi’ne sunulur. İlgili bölüm, kalite kontrolünden, kabul görülen teşviklerin kullanım uygunluğundan, bunun yanında muhasebeden sorumludur. Sadece tüzel kişiler ve kar amacı gütmeyen derneklerin başvuruları dikkate alınmaktadır. Özel kişi olarak yapılan girişim ve proje öneriler desteklenmemektedir.

Başvuruda şu ölçütlere dikkat edilmelidir:

  • Projede çalışanların kültürlerarası yetkinliğe sahip olması
  • Projede çalışanların göçmen kökenli olması
  • Kadınların teşvik edilmesi
  • Çeşitlilik

Ayrıntılı bilgiler https://www.wien.gv.at/tr/birarada/entegrasyon/tesvikler.htm

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer kitapları

Cevap bırakın