Durchsuche Kategorie

Posao

Traženje posla

Slobodno radno mesto može se tražiti samostalno preko oglasa i različitih internet-portala, kao i u štampi. I AMS - Zavod za zapošljavanje/ pomaže u traganju za poslom (nemački). U takozvanom eJobRoom -u (nemački) AMS-a postoji posebna…

Zastupništva interesa nesamostalno zaposlenih

AK - Radnička komora / Arbeiterkammer i sindikati zastupaju interese zaposlenih pred vladom i privredom. Obe organizacije su u tesnoj vezi. Sindikati Krovna organizacija svih sindikata zove se Austrijski sa­vez sindikata ili ÖGB…

Raditi u Beču

U Beču ima 800.000 ljudi koji su nesamostalno zaposleni kao radnici i službenici (podaci iz 2014.). Više od 80.000 ljudi radi samostalno. Više od polovine su jedini zaposleni u preduzeću, dok ostali zapošljavaju bar jednog saradnika, pa su…

Nezaposlenost

Nezaposlenom se smatra osoba koja nakon okončanja radnog odnosa nije pronašla novi posao. AMS - Zavod za zapošljavanje Beč /Arbeitsmarktservice Wien nadležan je za isplaćivanje pomoći za nezaposlene i pomoći u slučaju nužde, pomaže…

Plan Sticanja/Stjecanja Kvalifikacija Beč 2020

Obuhvatna, zajednička strategija za smanjenje ud(j)ela formalno minimalno kvalifikovanih/kvalificiranih lica/osoba u Beču. Ekonomsko istraživanje je jednoglasno: kvalifikacijski potencijal radne snage biće/bit će za Beč odlučujući faktor za…

Bečka obrazovna garancija

Sa Bečkom obrazovnom garancijom postoji od 2010. kompletna ponuda za mlade na bečkom tržištu rada. Bečka obrazovna garancija obuhvata sve što može da doprinese/doprinijeti da mladi dobiju viši stepen/stupanj obrazovanja od osnovne škole.…

Politika tržišta rada u Beču – prioriteti

Politika tržišta rada u Austriji je u domenu odgovornosti saveznog ministra za rad, socijalna pitanja i zaštitu potrošača. Servis tržišta rada Austrije realizuje/realizira politiku tržišta rada savezne države. Grad Beč ima u Fondu za…

Tržište rada u Beču

S(a) 23% svih nesamostalnih radnih odnosa, Beč je centar/središte radnih m(j)esta u Austriji. S(a) ud(j)elom od 26% u bruto domaćem proizvodu, glavni grad Austrije je najvažniji privredni region zemlje. S(a) regionalnim bruto proizvodom od…

Završite zanat naknadno. Čak i uz posao!

Nema problema! Naime, završnom zanatskom ispit mogu pristupiti svi koji su stariji od 18 godina i oni koji imaju najmanje 1,5 godina iskustva u struci (kao npr. pomoćna radna snaga) u izabranim zanatima ili oni koji su završili polovinu…