U bečkom “Austrija centru”, gdje svakodnevno hiljade ljudi dolazi da primi vakcinu protiv korona virusa, policija je otkrila organizovanu prevaru.

Protivnicima vakcinacije upravo u ovom centru bilo je omogućeno da, bez primanja vakcine, dobiju pasoše o vakcinaciji.

“Nekolicina ‘crnih ovaca’ je pokušala da se obogati falsifikovanim sertifikatima o vakcinaciji i protivnicima vakcinacije izdavali su lažne pasoše o vakcinaciji. Radi se o organizovanom djelovanju. Najprije su uzimali pare od ljudi, da bi ih kasnije, bez date vakcine, unijeli u sistem kao imunizovane”, tvrde u “Austrija centru”.

U ovu prevaru bilo je uključeno više osoba, koje su radile na različitim stanicama procesa vakcinacije, ukazuje organizacija “Samariterbund”. U posebnim kabinama su u pasoše o vakcinaciji unijeti pečati sa potvrdom o vakcini.

Slučaj je otkriven pošto je kod jednog administratora otkriven neobično veliki broj unijetih vakcina.

Među osumnjičenima nema ljekara, a otkriveni prevaranti su dobili otkaz i protiv njih je podnijeta prijava. U “Austrija centru” su preduzete dodatne mjere bezbjednosti, kako se slične stvari ne bi ponovile.
Ljekarka Yvette Zakarian  izjavila je bečkom dnevniku “Kronen zeitung” da je sama bila svjedok da je pripadnik obezbjeđenja unio pečat i zalijepio potvrdu o vakcinaciji u pasoš o vakcinaciji.

Prenijela je i da je bilo problema sa krađom pečata ljekara za vrijeme pauza za ručak. Zbog ovog problema uveden je novi sistem, prema kom se svaki dan pečati prebrojavaju i izdaju ljekaru uz potpis, a prilikom svake pauze moraju da budu vraćeni.

 

 

Foto: Freepik