Ne postoji alternativa uvođenju obavezne vakcinacije, istakli su ministar zdravlja Austrije Wolfgang Mückstein i ministarka za ustavna pitanja Karoline Edtstadler poslije prvog okruglog stola sa ekspertima.

Edtstadler je kazala da se radi o uplivu u osnovna prava građana, ali je on opravdan situacijom.

Obavezna vakcinacija treba da stupi na snagu od 1. februara, a Edstadler i Mückstein su naglasili da su razgovori sa ekspertima i dijelom opozicije bili dobri.

Mückstein je naglasio da se zemlja nalazi u teškoj fazi pandemije, i da je vakcinacija jedini izlaz. To, podvlači, nije samo njegovo lično mišljenje, već stav brojnih eksperata. Samo uvođenjem obavezne vakcinacije moguće je, dodaje, izbjeći peti i šesti talas i dalja zaključavanja.

Mnoge druge zemlje, ukazuje, takođe razmtraju tu temu, a Austrija će u tome prednjačiti.

Edstadler je rekla da niko nije želio obaveznu vakcinaciju, ali je situacija dramatična ako se uzme u obzir stanje na intenzivnoj njezi. Važno je, podvlači, da se stvore pravni preduslovi kako se ne bi mogla oboriti obavezna vakcinacija.

Među trenutno otvorenim pitanjima je od kojeg godišta će važiti obavezna vakcinacija i visina kazni. Ona je dodala da se do sada govorilo da obavezna vakcinacija treba da važi za građane od 14 godina, od kada osoba u Austriji može biti kažnjavana.