Informacije se kontinuirano ažuriraju i dopunjuju. Na web stranici Austrijskog fonda za integracije (ÖIF) pronaći ćete trenutne informacije i mjere zaštite od koronavirusa na sedamnaest jezika. Za migrante sa minimalnim znanjem njemačkog jezika najvažnije mjere dostupne su na sljedećim jezicima: arapski, albanski, bosansko/hrvatsko/srpski, kineski, njemački, engleski, francuski, kurdski, paštunski, poljski, rumunski, ruski, somalijski, turski, ukrajinski i mađarski.

Za dodatne informacije i pitanja možete se obratiti zaposlenima u ÖIF na broj telefona +43 1/715-10-51-263. U linku u nastavku možete pronaći sve informacije: www.integrationsfonds.at/coronainfo

ÖIF portal za učenje jezika

Učite jezik neprekidno od kuće. Široki spektar materijala za učenje njemačkog jezika dostupan je besplatno na mrežnoj platformi za učenje www.sprachportal.at. Pored vježbi, radnih listova i vježbi slušanja, na platformi ćete naći i nastavni časopis „Deutsch lernen“, materijale za djecu, kao i video-zapise, podržavajući tako učenike njemačkog jezika na različitim nivoima. Modeli testova za pripremu ispita takođe su dostupni na ovoj platformi. Svaki dan imate priliku da uz redovne kurseve njemačkog jezika učestvujete na besplatnim online kursevima njemačkog jezika na nivoima od A1 do B1.

ÖIF aplikacija „Moja integracija u Austriji“

Aplikacija „Moja integracija u Austriji“ vas podržava u pripremi za ÖIF ispite koristeći stvarna ispitna pitanja i simulacije. Sadržaj aplikacije dostupan je na arapskom, farsi, paštu i engleskom jeziku. Više informacija o besplatnoj aplikaciji možete pronaći na www.integrationsfonds.at/app.

Zajedno: projekat posjete školama

Austrija dovodi ambasadore za integraciju u učionice. Kao i kod tradicionalnog pohađanja škole, oni sada pričaju vlastita iskustva vezana za integraciju sa učenicima na mreži i razgovaraju o tome šta je potrebno za dobar suživot prema motu „smanjiti predrasude, stvoriti motivaciju“. Više informacija možete pronaći na www.zusammen-oesterreich.at.

Foto: ÖIF