U drugom lockdownu koji je u Austriji stupio na snagu 17. listopada i koji će potrajati najranije do 6. prosinca puno više roditelja odlučilo se svoju djecu poslati u školu. Tako škole izvještavaju da je oko tri puta više učenika došlo u škole nego u prvom lockdownu, prenosi Kroativ.

Dok je u nekim školama samo jedno dijete došlo, u drugima je bilo prisutno znatno više od polovine učenika. Prema Ministarstvu obrazovanja, u prosjeku je oko 15 posto djece došlo u škole, od čega najviše u osnovne škole. U prvom zaključavanju, u škole je dolazilo između 3 i 5 posto djece mlađe od 14 godina.

Sve osnovne, srednje škole i univerziteti do 6. decembra prešli su na program učenja na daljinu. Izuzetak čini 287 specijalnih škola u kojima se predaje licem u lice kao i prije. Međutim, škole su otvorene. Iz Vlade naglašavaju: u svim objektima nudi se čuvanje djece ili obrazovna podrška, prenosi Kroativ.