Dugoročne socijalne i ekonomske posljedice korona-krize ostaće prijetnja čak i ako cjepivo uskoro bude u upotrebi.

Prema najnovijim prognozama Svjetske banke do kraja ove godine bi 115 miliona ljudi moglo „zaroniti“ u siromaštvo, a do kraja 2021. bi se čak 150 miliona ljudi moglo naći ispod granice siromaštva.

Prije izbijanja pandemije koronavirusa, globalna stopa siromaštva je procijenjena na 7,9 posto, a nakon krize ovaj postotak se popeo na 9,4 posto.