Počevši od 12. godine, djeca bi trebala da nose maske svaki put kad ih nose i odrasli, na primjer u gužvama, kao način borbe protiv covida-19, rekle su UN-ove zdravstvene službe i agencije za prava djece u uputstvima koja su pripremile vlastima.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i UN dječji fond (UNICEF) uopšteno nisu preporučivale da djeca između šest i 11 godina nose maske, ali to bi se trebalo uzeti u obzir u područjima sa intenzivnom stopom prenosa virusa i u posebnim prilikama poput škola.

Međutim, postoje situacije kad maske mogu “značajno da smetaju procesu učenja i imaju negativan uticaj na važne školske aktivnosti”, rekli su međunarodni stručnjaci koji su skicirali uputstva.

Manju djecu ne bi trebalo tjerati da nose maske, pogotovo zato što ne mogu sama da ih stavljaju i skidaju na pravi način, prema uputstvima koja su objavljena.

Stručna grupa rekla je da bi djeca do pet godina trebala da budu pod stalnim nadzorom ako bi nosila maske.

Transparentni vizir nudi manju zaštitu od tkanine koja pokriva usta i nos, prema uputstvima.

Prema informacijama prikupljenim širom svijeta, samo oko jedan do sedam odsto svih slučajeva covida-19 su djeca i mladi ispod 18 godina.

Suprotstavljena su istraživanja po pitanju toga da li zaražena djeca nose manje, više ili jednaku količinu virusa u poređenju sa odraslim osobama.