Kako odmiče jun i mjere se sve više relaksiraju, mnogi planiraju putovanja. Ukoliko na željenu destinaciju idete autobusom, ovo su preporuke kojih bi trebalo da se pridržavaju kako turističke agencije i vozači, tako i putnici.

Površine koje treba brisati više puta dnevno u vozilu su kabina vozača, radna okolina vozačkog mjesta sa posebnim akcentom na kvake na vratima, volan i tablu sa komandama za upravljanje vozila.

Vozač i putnici treba da peru ruke prije ulaska i nakon izlaska iz autobusa, nakon stavljanja prtljaga u prtljažnik, nakon postupaka čišćenja prevoznog sredstva. Za vozača i putnike obavezna je dezinfekcija ruku na ulazu u autobus.

Preporučuje se postavljanje providne fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji se može prati i dezinfikovati sredstvima na bazi hlora 70-odstotnog alkohola). Ako to nije moguće, prvi red sjedišta iza vozača ne treba koristiti za prevoz putnika.

Vozilo treba redovno provjetravati i to prije početka vožnje, prilikom stajanja vozila na stajalištima, tokom vožnje držanjem prozora vozila otvorenim i nakon završetka smjene.

Ne savjetuje se korišćenje klima uređaja kao ni dijeljenje hrane i pića.

Vozači i putnici treba da nose maske koje će redovno mijenjati, a obavezno kada se nakvasi. Nakon mijenjanja maske oprati ili dezinfikovati ruke.

Masku treba nositi sve vrijeme, a posebno tokom kretanja kroz vozilo, pri komunikaciji putnika sa zaposlenima (vozač, vodič…). Treba izbjegavati dodirivanje očiju, usta i nosa neopranim rukama tokom boravka u prevoznom sredstvu.

Preporučuje se da se prilikom ulaska putnika prvo ispunjavaju sjedišta u posljednjem redu, i to tako što se u okviru jednog reda sjedišta prvo ispunjavaju sjedišta do prozora .

Preporučuje se da se između putnika nalazi po jedno prazno mjesto, odnosno da sjede dijagonalno odnosno “cik-cak” jedan u odnosu na drugog. Putnici sjede tako da nisu okrenuti licem jedan ka drugom.