Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) donio je preporuke za kupanje u moru i rijekama. Preporuke se odnose na sprovođenje mjera radi zaštite osoblja i posjetioca plaža i kupališta tokom pandemije koronavirusa, pišu hrvatski portali.

Evo kako izgledaju uputstva za kupanje ovoga ljeta:

  1. Opšte preporuke

Vidljive obavijesti i informisanje gostiju: Na vidljivom mjestu na ulazu, kao i u samom prostoru gdje borave posjetioci, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite kojih se treba pridržavati ili koje vrijede u tom prostoru. Ako je dostupna odgovarajuća infrastruktura, moguće je razglasom povremeno oglašavati glasovne poruke kako bi se posjetioce podsjetilo na nužno održavanje fizičkog razmaka i drugih opštih mjera.

Maksimalan broj osoba u prostorima: Za prostore morskih i slatkovodnih kupališta maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak određuje se prema načelu 15 osoba na 100 m2 neto površine prostora.

Fizička udaljenost: Za sve posjetioce i zaposlenike savjetuje se da se pridržavaju pravila fizičke udaljenosti od 1,5 metara.

Opšte i higijenske mjere: Preporuke za pridržavanje svih preventivnih mjera odnose se na sve površine morskih i slatkovodnih kupališta (vodene površine, plaže te prostore gdje su smještene prostorije garderobe, sanitarni čvorovi).

  1. Prostorni i tehnički uslovi morskih i slatkovodnih kupališta

Dezinfekcija ruku: Na razumnim razmacima te na vidljivim mjestima nužno je postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (npr. na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva s deklarisanim virucidnim djelovanjem prema uputstvima proizvođača i prikladnog za korištenje na koži).

Fizička udaljenost: Koncesionar treba odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička distanca (osigurati osobu koja može nadzirati propisane mjere) te dezinfikovati ležaljke nekoliko puta dnevno, a obavezno nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku te prije nego je drugi gost koristi. Ako prostori kupališta predviđaju druga sjedeća mjesta, njih je takođe potrebno rasporediti na 1,5 m udaljenosti.

Odlaganje otpada: U svim otvorenim prostorima kupališta, kao i na razumnim razmacima na otvorenim prostorima preporučuje se postavljanje kanti za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Korištenje vode: Prilikom boravka u vodi održavati fizičku distancu od 1,5 m.

Uvjeti održavanje higijene sanitarnih čvorova: Potrebno je pojačati čišćenje i dezinfekciju sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće), kao i pojačati broj zaposlenika za dnevna čišćenja u svakom sanitarnom čvoru. Istovremeno, treba ograničiti korištenje sanitarnog čvora prema veličini i propisanim sanitarnim uslovima.

  1. Redovni monitoring vode za rekreaciju

Monitoring provode službenici nadležnog Zavoda za javno zdravstvo, odnosno ovlašteni laboratoriji prema Planu i programu monitoringa morskih plaža i kopnenih kupališta. Službenici laboratorija koji provode uzorkovanje i analizu voda trebaju se pridržavati uobičajenih mjera zaštite i sigurnosti prilikom sprovođenja uzorkovanja i analiza, poštujući pravila struke, opšte mjere zaštite te opšte preporuke o držanju fizičke distance i lične higijene.

Izvor: Net.hr