Naučnici predviđaju da postoje tri moguća scenarija za Covid-19 u budućnosti: pojava mini-talasa epidemije, drugi, još veći talas epidemije i konstantna kriza.

Ove prognoze rezultat su istraživanja koje su sproveli epidemiolog Michael Osterholm i saradnici sa Univerziteta u Minesoti.

Prvi scenario: Mini-talasi tokom dvije godine

Prema prvom mogućem scenariju, veliki talas epidemije, kakvom prisustvujemo od početka godine, biće praćen pojavom mini-talasa epidemije između kojih neće biti slučajeva infekcije.

Ovakva situacija mogla bi da se održi tokom naredne dvije godine, kada bi dolazilo do pojave i povlačenja mini-talasa epidemije koji bi bili upola manji od onog u proljeće, a najviše zaraženih bilo bi u sezoni gripa.

To znači da bi epidemija mogla da pokaže varijacije sezonskog tipa, ali virus neće biti eliminisan toplim, vlažnim vremenom, napominju stručnjaci.

Takvo vrijeme može da ubije virus na površinama, ali ne može da spriječi prenošenje virusa sa čovjeka na čovjeka, kapljičnim putem.

Drugi scenario: Još veći talas epidemije

Prema drugom scenariju, talas epidemije kakvom prisustvujemo biće praćen pojavom drugog, još većeg talasa epidemije kasnije u toku ove godine koji će biti snažniji i dugotrajniji.

Ovaj scenario predviđa da će u toku ljeta doći do značajnog pada broja zaraženih kada će se ljudi opustiti, zbog čega će novi talas epidemije biti još jači.

Osterholm predviđa da bi u ovoj fazi zdravstveni sistem mogao da bude ozbiljno ugrožen, čak iako bi se bolnice pripremale za novi talas epidemije.

Treći scenario: Nova normalnost

Treći scenario predviđa da će aktuelni talas epidemije stvoriti „novu normalnost“ i da će sve do kraja 2022. godine kontinuirano dolaziti do pojave slučajeva zaraze u manjem obimu nego što to drugi scenario predviđa.

Pojavljivaće se lokalna žarišta zaraze, negdje manja, a negdje veća, a njihov obim zavisiće od različitih faktora, kao što su kapaciteti za testiranje i praćenje kontakata.

U tom slučaju najbolje bi bilo sprovođenje imunizacije na koronavirus, jer bi se u suprotnom slučaju oko polovina svjetske populacije zarazila, sa ili bez ispoljavanja simptoma bolesti.

Potrebna otpornost cijele ljudske populacije

Iako se ova tri scenarija u velikoj mjeri razlikuju, zajedničko im je to da ne predviđaju povratak na prethodno stanje. Zaraza neće nestati, jer ljudi nisu imuni na nju.

„Ova pandemija se neće smiriti sve dok ne postoji dovoljna otpornost u populaciji“, nešto preko 50 posto, izjavio je epidemiolog Gabriel Leung sa Univerziteta u Hong Kongu.

Osterholm navodi da je svjetska populacija trenutno daleko od ovog nivoa otpornosti na virus i da je trenutno ne više od pet posto ljudi imuno na virus jer su bili zaraženi.

Zbog toga će virus nastaviti da se širi još dugo vremena.

Redukovanje infekcija na nulu nije moguće, rekao je Leung, i gubici su neminovni, a svaka zemlja će morati da odredi šta je veliki gubitak za nju i da u skladu sa tim preduzme adekvatne mjere.

Izvor: B92