Italijanski istraživači su u suzama pacijenata izolovali i virus SARS-Cov2. Polazeći od brisa, naučnici bolnice „Spallanzani“ uspjeli su pokazati da se virus zadržao u očima i da je i dalje imao sposobnost replikovanja.

Istraživanje pokazuje da oči nisu samo jedan od „ulaza“ virusa u organizam, nego su i „potencijalni izvori infekcije“.

Ovo je otkriće koje bi moglo imati „važne posljedice za javno zdravlje“, rekli su istraživači, dijeleći rezultate svoje studije sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO).

Concetta Castilletti, koja je bila uključena u ovo istraživanje, naglasila je potrebu za korištenjem zaštitnih sredstava na odgovarajući način u situacijama kao što su pregledi oka, koji su se ranije smatrali relativno sigurnim.