Grupa naučnika iz Austrije radi na razvoju testova čula mirisa, kako bi blagovremeno identifikovali infekciju virusom korona, što bi omogućilo ranu izolaciju.

Istraživači na Danube privatnom univerzitetu u Kremsu (DPU), Univerzitetu Johannes Kepler Linz (JKU) i Austrijskom tehnološkom institutu (AIT) žele razviti testove mirisa kako bi identifikovali i izolovali bolesnike s koronom u ranoj fazi.

Budući da se gubitak mirisa i okusa smatra čestim preuranjenim simptomom koji upozorava na oboljenje Covid-19 a pojavljuju se prije klasičnih simptoma, razvijanje ovakvih testova moglo bi biti od izuzetnog značaja za dijagnostifikovanje oboljelih.

„Uvjereni smo da ovi dani važan period kako bi se infekcije utvrdile mnogo ranije nego do sada“, kazao je profesor sa JKU Ahim Valter Hasel te dodao da bi se ovi testovi iskoristili za testiranje i izolaciju osoba.

Kristof Kleber, profesor na DPU, u tome vidi veliki potencijal za spašavanje života.