Koronavirus prvenstveno napada disajne puteve. Najčešći uzrok smrti je akutni respiratorni distres sindrom (ARDS), tj. akutno zatajenje pluća. Pritom infekcija zahvata oba plućna krila, zbog čega skoro u potpunosti prekrije kompletna pluća.

Često je ovaj poremećaj praćen trovanjem krvi, što dovodi to zatajenja više organa. Pneumonija i plućni edem (povratak tečnosti u plućni mjehurić) takođe mogu dovesti do smrti.

Što je pacijent imao više respiratornih bolesti, veći je rizik. Trenutni brojevi u Italiji pokazuju da je skoro polovina umrlih od koronavirusa imala tri ili više prethodnih oboljenja, 25% jedno ili dva te manje od 1% umrlih nije imalo prethodnih oboljenja. Dakle, ako patite od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) ili astme, trebalo bi da stalno uzimate svoju inhalacijski lijek (uključujući kortizol).

Izvještaji o negativnom uticaju kortizola, koji se može inhalirati i kod infekcija koronavirusom, jednostavno nisu pouzdani. „Suprotno tome, kortizol se čak može koristiti za liječenje ozbiljnih komplikacija ili akutnog zatajenja pluća kod pacijenata oboljelih od Covid-19“, kaže Lamprecht. Redovna upotreba lijekova takođe se odnosi na bolesnike sa dijabetesom i zatajenjem srca. Lamprecht: „Što su bolje funkcije organa i osnovne bolesti kontrolisane, veće su šanse da se bolest preživi.”