Pranje ruku je jedan od osnovnih načina prevencije koronavirusa. Avaz TV donosi korisne informacije i savjete…