Objavljujemo najvažnija pitanja i odgovore na temu “Kurzarbeit” (skraćeno radno vrijeme).

Šta znači privremeno skraćeno radno vrijeme tokom epidemije koronavirusom?
O ovom modelu zaposlenosti (Kurzarbeit – KUA) govorimo kada se radno vrijeme u nekom preduzeću skraćuje tokom određenog perioda. On služi tome da se prebrode ekonomske posljedice koronavirusa i da zaposleni zadrže radna mjesta. Cilj je izbjegavanje davanja otkaza. Radi se, dakle, o sporazumu socijalnih partnera (Radničke komore i sindikata s jedne, i Privredne komore i Udruženja industrijalaca s druge strane) da se za zaposlene tokom narednog perioda radikalno smanji normalno radno vrijeme.

Kada je moguće u preduzeću uvesti skraćeno radno vrijeme zbog koronavirusa?Model mogu primijeniti preduzeća nezavisno od veličine i branše. Prvi korak je da firma telefonom ili mailom uspostavi kontakt sa Zavodom za zapošljavanje (AMS). U isto vrijeme se vode razgovori na nivou preduzeća, kako bi se s Radničkim savjetom (Betriebsrat) zaključio odgovarajući sporazum. Ako u firmi nema Radničkog savjeta, sporazum se mora postići sa svakom zaposlenom osobom ponaosob. Potpisani sporazum/i između socijalnih partnera/zaposlenih i poslodavaca mogu se poslati putem eAMS-konta ili e-mailom.

Gdje su definisane pravne osnove za skraćeno radno vrijeme zbog koronavirusa?
Ovaj model zaposlenja principijelno je regulisan Zakonom o Zavodima za zapošljavanje (AMSG § 37b i 37c). Posebna regulativa u vezi sa koronom nalazi se u paragrafu 37b Abs 7 AMSG. Realizovanje omogućava odgovarajuća smjernica AMS-a. Uz to postoji i sporazum socijalnih partnera (Radnička komora i Saveza sindikata, Privredna komora i Udruženje industrijalaca).

Kakvu pomoć daje AMS?
Da bi neko mogao da dobije novčanu pomoć u slučaju uvođenja skraćenog radnog vremena, mora postojati potpisan sporazum između predstavnika zaposlenih i poslodavaca. „Kurzarbeitsbeihilfe,“ koju AMS isplaćuje poslodavcu, služi kao djelimična odšteta za troškove koji su mu nastali zbog skraćenog radnog vremena.

Koliko dugo može trajati skraćeno radno vrijeme zbog koronavirusa?
Privremeno do tri mjeseca, ali u slučaju potrebe se može produžiti za još tri.

Koliko se može skratiti radno vrijeme?
Radno vrijeme se u jednom određenom periodu može smanjiti za najviše 90 posto. Mogu se ugovoriti i periodi u kojima ono iznosi 0 sati sedmično. Ako se to desi, onda se radno vrijeme u sedmicama koje slijede može srazmjerno povećati.

Primjer: Period iznosi 6 sedmica, od kojih se 5 uopšte ne radi (0%). U posljednjoj, 6. sedmici radno vrijeme onda iznosi 60%.