Poređenje sa gripom nije moguće. Koronavirus se lakše prenosi od običnog gripa. Stopa smrtnosti je mnogo veća, a tok bolesti je drugačiji. Prema aktuelnim istraživanjima 50% do 75% oboljelih nema nikakve ili ima jedva vidljive simptome, ali prenose virus. Čak i asimptomatski oboljeli, koji nemaju nikakve simptome, šire zarazu isto kao i oni sa jasnim simptomima poput temperature, kašlja i teškog disanja. Na primjer: najmanje 16% djece nema ni najmanjih simptoma, ali podjednako šire zarazu kao i teško oboljeli.

Potpuno nove, tamne brojke o smrtnosti inficiranih koje su dostupne pokazuju da je smrtnost od koronavirusa 1,4% (kod gripe 0,1%), sa značajnim razlikama u starosnim grupama. Za mlađe od 40 godina stopa smrtnosti je 0,2%, od 40 do 49 godina ova stopa iznosi 0,4%, od 50 do 59 godina 1,3%, od 60 do 69 godina 3,6% i kod ljudi starijih od 70 godina stopa smrtnosti je još veća. „To znači da je rizik od umiranja pet puta veći kod osoba starijih od 60 godina“, kaže Bernd Lamprecht, direktor Klinike za pulmologiju Univerzitetske bolnice Kepler u Linzu. U prosjeku, 80% oboljelih od Covid-19 prođu sa lakšim simptomima. Preostalih 20% slučajeva su teže oboljeli, od čega 4-5% kritični s opasnošću po život.

Veći rizik od infekcije koronavirusom objašnjava se dužim periodom inkubacije, koji traje od dva do četrnaest dana. Osobe zaražene koronavirusom imaju više vremena da zaraze druge osobe nego u slučaju gripe, koja izbije najčešće unutar jednog dana i obično onesposobi oboljele na jednu ili dvije sedmice – zbog čega teško mogu nekoga da zaraze. Pacijenti oboljeli od korone zarazni su do tri sedmice duže nego oboljeli od gripe, u slučaju koje se virus izlučuje sedam dana.

Sve navedene brojke, kao i stopa vakcinacije od jedva deset procenata, objašnjavaju 5-20% stanovništva koje godišnje oboli od gripe, sa 1000 do 1500 smrtnih slučajeva. Kod koronavirusa pretpostavlja se da će biti inficirano od 50% do 70% stanovništva.